Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

03 ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý CHO STARTUP TRONG THÔNG TƯ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỀ ÁN 844

     Ngày 05/09 vừa qua, Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) do Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực, trong đó, kinh phí thuê chuyên gia, kinh phí hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup), và cơ chế để triển khai Đề án tại địa phương là ba điểm đặc biệt cần lưu ý cho startup và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong hệ sinh thái.

 

     Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 18/05/2016 tại Quyết định số 844/QĐ-TTg, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) Việt Nam, cụ thể là thiết lập một hệ sinh thái hỗ trợ vững mạnh và liên kết chặt chẽ làm nền tảng, đến nay đã mang lại nhiều kết quả đáng chú ý. 
 

     Điểm lại một số thành tựu, có thể kể đến như hiện tại cả nước có hơn 70 khu làm việc chung, hơn 40 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, cũng như gần 40 quỹ đầu tư có hoạt động tại Việt Nam. Chất lượng startup đang có sự cải thiện rõ rệt, cụ thể được minh chứng bằng số lượng vốn đầu tư liên tục tăng từ năm 2016 tới nay, đặc biệt năm 2018 đã thu hút tới 890 triệu đô-la Mỹ, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2017. 
 

     Sau hơn 2 năm tiến hành kêu gọi các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ, vì chưa có quy định tài chính chính thức, Đề án 844 vẫn đang triển khai bằng cách áp dụng hiệp y tài chính được Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 5321/BTC-HCSN ngày 24/04/2017. Việc thông tư 45/2019/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Đề án 844 ra đời thể hiện nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sán tạo phát triển, cũng như góp phần giúp Đề án 844 được thực hiện ngày càng đúng định hướng và hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ. 

 

Vì thiếu cơ chế tài chính, nhiều đơn vị gặp khó khăn khi xây dựng thuyết minh thực hiện nhiệm vụ
thuộc Đề án 844. Ảnh: Văn phòng Đề án 844

 

     Do vậy, sau quá trình thu thập ý kiến góp ý, bên cạnh việc thiết lập căn cứ để hỗ trợ tài chính ban đầu cho startup và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động triển khai Đề án 844 tại địa phương, Thông tư quản lý tài chính ra đời được coi là một bước chuyển quan trọng cho các cơ quan quản lý và đơn vị tham gia thực hiện Đề án 844 trong giai đoạn tới.  

 

     Hỗ trợ tài chính ban đầu cho startup từ kinh phí nhà nước

     Là trung tâm của nền kinh tế, doanh nghiệp nói chung và startup nói riêng đang là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia. Với đặc thù sáng tạo, đổi mới, song hành với tính rủi ro cao, từ kinh nghiệm quốc tế, các startup rất cần sự vào cuộc của nhà nước trong việc cung cấp vốn mồi và hỗ trợ các dịch vụ cần thiết để cải thiện chất lượng và gia tăng tốc độ phát triển, tiến tới gọi vốn từ nhà đầu tư. 

     Với quan điểm này, thông tư quản lý tài chính Đề án 844 đã quy định việc hỗ trợ startup thông qua: (1) hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ, tham gia các khóa huấn luyện ở nước ngoài, (2) hỗ trợ trả tiền công lao động trực tiếp; (3) hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ,... .

     Trong đó, các startup có thể nhận hỗ trợ bằng cách sử dụng dịch vụ, tham gia hoạt động của của các tổ chức hỗ trợ đang thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844; tham gia các chương trình hỗ trợ KNST do địa phương triển khai; hoặc đề xuất và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

     Bên cạnh đó, Đề án 844 cũng làm rõ các loại hình dịch vụ startup được nhận hỗ trợ trong gói dịch vụ tối đa 80 triệu/doanh nghiệp quy định trong thông tư quản lý tài chính, bao gồm: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ. Hiện tại, các gói dịch vụ này được Đề án 844 giao cho các tổ chức trung gian tham gia thực hiện đề án triển khai trực tiếp với startup.

 

     Tập trung vào số lượng và chất lượng chuyên gia cho khởi nghiệp sáng tạo

     Trong Quyết định 844/QĐ-TTg, một trong hai đối tượng hỗ trợ quan trọng nhất của Đề án 844, ngoài startup, là các Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - hay chính là các chủ thể khác trong hệ sinh thái. 

     Thông qua việc hỗ trợ tập trung vào đội ngũ chuyên gia KNST, thông tư mới ra đời sẽ nhấn mạnh thêm quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là giúp startup được tiếp cận, nhận được tư vấn, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong hệ sinh thái. Các chuyên gia có thể đến từ cả khu vực công và tư, nhờ đó sẽ có nhiều góc nhìn, kinh nghiệm hỗ trợ startup trong các lĩnh vực khác nhau.

     Cụ thể, các nhóm đơn vị được hỗ trợ nhiều nhất có thể kể đến là các Tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh cho KNST; tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung; Trường đại học, viện nghiên cứu; các cơ quan truyền thông; các tổ chức cung cấp dịch vụ, đầu tư cho KNST; và các tổ chức chính trị - xã hội khác có kinh nghiệm và quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp trong chức năng nhiệm vụ. (Xem thêm danh sách các đơn vị được Đề án 844 hỗ trợ các năm). 

     Đáng chú ý, quy định trong thông tư 45/2019/TT-BTC, các tổ chức hỗ trợ KNST khi tham gia Đề án sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thuê chuyên gia đào tạo và chuyên gia kết nối mạng lưới khởi nghiệp trong các hoạt động, cụ thể, đối với chuyên gia trong nước, không quá 15 triệu đồng/chuyên gia/khóa đào tạo và không quá 10 triệu đồng/chuyên gia/chương trình kết nối. Đặc biệt, Thông tư tài chính không quy định mức trần kinh phí thuê chuyên gia nước ngoài, mức hỗ trợ sẽ căn cứ vào thực tế đàm phán giữa tổ chức chủ trì nhiệm vụ và chuyên gia nước ngoài (có dẫn chứng từ nguồn uy tín), đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

     Việc này được đánh giá là bước thay đổi về mặt bản chất trong nguyên tắc hỗ trợ tài chính của Đề án 844. Thay vì hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức các hoạt động như trước đây, thì Đề án sẽ tập trung vào hỗ trợ chuyên gia chất lượng cao cho hệ sinh thái, kéo yếu tố quốc tế về Việt Nam và góp phần đưa startup Việt Nam cạnh tranh trên thế giới, đúng như quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng trong công văn 1128/TTg-ĐMDN.

Không có mức trần cho kinh phí thuê chuyên gia nước ngoài về khởi nghiệp sáng tạo
(Thông tư 45/2019/TT-BTC) . Ảnh: Techfest Vietnam

 

     Ngoài hỗ trợ (1) chuyên gia, Đề án 844 cũng tập trung hỗ trợ những nội dung còn yếu khác trong hệ sinh thái như hỗ trợ (2) kinh phí mua bản quyền, chuyển giao, phổ biến giáo trình đào tạo, (3) kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công; cũng như (4) kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới. Nguồn kinh phí từ Đề án 844 đóng vai trò là vốn mồi cho các hoạt động này, mục tiêu giúp các đơn vị triển khai hiệu quả hơn cũng như tăng trưởng nhanh hơn.

     Cũng theo thông tư này, tùy theo loại hình tổ chức (đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên toàn bộ hay một phần, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp,..) mà mức hỗ trợ của Đề án 844 sẽ có những quy định khác nhau. 

 

     Hình thành căn cứ triển khai hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương

     Hiện tại, đã có 41 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án 844, tuy nhiên các địa phương cho biết các bước triển khai vẫn còn chậm do nhiều vướng mắc về cơ chế tài chính. Chính vì lý do đó, Thông tư 45/2019/TT-BTC ra đời đã hình thành căn cứ để các startup và tổ chức hỗ trợ KNST có điều kiện nhận hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo các mức chi cụ thể, giúp thuận tiện trong quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp tận dụng thế mạnh vùng, thúc đẩy kinh tế địa phương và khu vực. 
 

     Cũng trong quá trình lấy ý kiến từ địa phương, đại diện từ Quảng Nam cho biết vẫn còn khó khăn về kinh phí cho giải thưởng và cuộc thi KNST tại tỉnh. Từ đây, tiếp nhận góp ý, Thông tư quản lý tài chính mới ban hành đã quy định nội dung hỗ trợ địa phương tổ chức các cuộc thi KNST, trong đó kinh phí ưu tiên sử dụng nguồn xã hội hóa, đảm bảo hiệu quả. 
 

Các startup và tổ chức hỗ trợ KNST sẽ nhận các hỗ trợ từ địa phương dễ dàng hơn
nhờ Thông tư 45/2019/TT-BTC. Ảnh: Techfest Vietnam 2018 tại Vùng Bắc Trung Bộ

 

Thông tư cũng cho phép Ngân sách địa phương chi hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin cho Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo địa phương với mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/dự án. 

Như vậy, với 03 điểm đáng chú ý trên, Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 05/09/2019. Dự kiến, các cơ quan quản lý sẽ thực hiện hướng dẫn thông tư với các đơn vị đã, đang và sẽ tham gia Đề án 844 vào tháng Tám tới đây, cũng như phổ biến các điểm mới tại các địa phương đang có hoạt động mạnh về khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Để theo dõi các thông tin về Đề án 844 cũng như đề nghị giải đáp thắc mắc, startup và các tổ chức liên quan có thể truy cập website: http://dean844.most.gov.vn/

---

Về Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (Đề án 844)

 

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai theo Quyết định 844/QĐ-TTg có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp ĐMST; 600 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

 

Các tổ chức được lựa chọn tham gia Đề án 844 sẽ được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục cho trước. Để bắt đầu, các tổ chức có thể tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ đăng ký tham gia Đề án 844 về:

  • Đào tạo, nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái.

  • Hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  • Hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động liên kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các vùng, trong nước và quốc tế.

  • Hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  • Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ms. Trần Thị Kim Dung – Phụ trách truyền thông

Điện thoại: [+84] 986 755 207

Email: vanphongdean844@most.gov.vn | kimdzung.3008@gmail.com 

 

Trân trọng,

VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844

 

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp