Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

10 lỗi sai cơ bản trong hồ sơ đăng ký nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia năm 2019

Hằng năm, sau mỗi đợt tuyển chọn đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ, Đề án 844 nhận được hàng trăm hồ sơ đăng ký đa dạng về đề tài cũng như nội dung và hình thức triển khai. Tuy nhiên, do không chú ý đến yêu cầu của hồ sơ đăng ký, nhiều đơn vị đã mất đi cơ hội được lựa chọn một cách vô cùng đáng tiếc.

 

Nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844), Văn phòng Đề án 844 điểm lại dưới đây những lỗi sai cơ bản mà các đơn vị dễ mắc phải khi chuẩn bị hồ sơ.

 

1. Viết sai tên nhiệm vụ trong thuyết minh

Tên nhiệm vụ cần được viết đúng theo danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ của năm đó do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

2. Các văn bản xác nhận là bản photo thường, không có dấu

Các văn bản xác nhận phải là bản photo có công chứng/dấu đỏ và chữ ký.
 

3. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức đăng ký thực hiện không có thông tin minh chứng ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp
 

ly-lich-nguoi-dung-dau


- Người đứng đầu phải là Thủ trưởng của tổ chức chủ trì hoặc cấp phó được Thủ trưởng của tổ chức chủ trì ủy quyền, giao trách nhiệm.

- Người đứng đầu tổ chức cần có lý lịch khoa học bản gốc theo Biểu mẫu B1-4-LLCN.
 

4. Không có văn bản xác minh quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chủ trì nhiệm vụ

Trong hồ sơ cần có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam.
 

5. Thiếu xác nhận hỗ trợ ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp ĐMST

- Trong hồ sơ cần có văn bản xác nhận của ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đã được cung cấp dịch vụ bởi tổ chức đăng ký chủ trì hoặc liên danh.

- Đồng thời, hồ sơ đăng ký cũng cần có hợp đồng với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (có thông tin của 10 nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST này trong hợp đồng).

 

thieu-xac-nhan-10-khoi-nghiep

 

6. Thiếu xác nhận hỗ trợ gọi vốn ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam

- Trong hồ sơ cần có hợp đồng đầu tư, hợp đồng tài trợ, biên bản góp vốn,…hoặc các văn bản chứng minh việc hỗ trợ gọi được vốn đầu tư có thể hiện số tiền đầu tư ít nhất 1 tỷ đồng.

- Lưu ý: 1 tỷ đồng tiền đầu tư không bao gồm tài trợ từ Ngân sách nhà nước.
 

7. Văn bản xác nhận hỗ trợ gọi vốn ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp ĐMST thiếu chữ ký, con dấu của các bên liên quan

- Văn bản cần phải được kí kết giữa 03 bên: Tổ chức chủ trì/liên danh, nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và nhà đầu tư; với đầy đủ chữ ký và dấu (nếu có) của 03 bên liên quan.

- Trong trường hợp văn bản chỉ có sự kí kết 02 bên giữa nhà đầu tư và nhóm khởi nghiệp ĐMST: Cần phải có văn bản cam kết, xác nhận của các nhóm khởi nghiệp về việc nhận được sự hỗ trợ của tổ chức chủ trì trong quá trình gọi vốn.

- Trong trường hợp tổ chức chủ trì tiến hành đầu tư trực tiếp cho các nhóm khởi nghiệp ĐMST: Cần phải có văn bản kí kết giữa tổ chức chủ trì và các nhóm khởi nghiệp ĐMST và thể hiện rõ số tiền đầu tư.
 

thieu-xac-nhan-tung-ho-tro-goi-von
 

8. Thiếu bản điện tử nộp kèm trong hồ sơ

Cần có 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang hoặc thẻ nhớ USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đặt ở trong bộ hồ sơ đăng ký tuyển chọn.
 

9. Không thực hiện đúng thời gian nộp hồ sơ

Hồ sơ cần phải được nộp trong khoảng thời gian quy định do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Đối với các đơn vị nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nhận hồ sơ là ngày đóng dấu đến của đơn vị quản lý kinh phí.
 

10. Hồ sơ không được niêm phong đầy đủ, cẩn thận

Hồ sơ cần phải được niêm phong cẩn thận bằng dấu của đơn vị tại đường dán.
 

Lưu ý: Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký, các đơn vị quan tâm và có thắc mắc có thể liên hệ Văn phòng Đề án 844 để nhận được tư vấn từ các đại diện của Ban điều hành Đề án.

 

 

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp