Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bản danh mục nhiệm vụ

file

Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 triển khai năm 2019

27/03/2019 1.191 lượt xem 389 lượt tải về

file

Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 triển khai năm 2018

27/03/2018 721 lượt xem 200 lượt tải về

12

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp