Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh

(HNM) - UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Theo đó, công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đề nghị tham dự Giải thưởng Sáng tạo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan phụ trách các lĩnh vực của giải thưởng không được đăng ký tham gia trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Mỗi công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm chỉ được đăng ký tham dự 1 trong 7 nhóm lĩnh vực: Kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; văn hóa - nghệ thuật; cải cách hành chính; truyền thông; xã hội; khởi nghiệp sáng tạo; khoa học cơ bản.

Giải thưởng Sáng tạo thành phố tối đa có 70 giải, trong đó lĩnh vực kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 10 giải; văn hóa - nghệ thuật 5 giải; cải cách hành chính 5 giải; truyền thông 10 giải; xã hội 5 giải; khởi nghiệp sáng tạo 15 giải và khoa học cơ bản 20 giải. Giải Nhất là 100 triệu đồng, giải Nhì là 80 triệu đồng và giải Ba là 60 triệu đồng.

Giải thưởng này được xét tặng 2 năm một lần vào dịp kỷ niệm lễ 30-4.
 

Trọng Ngôn 
Theo Báo Hà Nội Mới
Xem bài viết gốc

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp