Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN
Ban Khoa giáo, trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam, quản lí VTV2 là kênh truyền hình chuyên biệt với những chương trình đi sâu nghiên cứu khoa học công nghệ và đời sống xã hội của Đài Truyền hình Việt Nam, nhằm mục đích ứng dụng, phục vụ nâng cao đời sống, dân trí và phù hợp với nhiều đối tượng. 


Ảnh: Trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam
 

Năm thực hiện nhiệm vụ: Năm 2019

Nhiệm vụ thực hiện: Truyền thông nhằm quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp.

Các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ bao gồm: tổ chức Hội thảo ra mắt chương trình và các nội dung của nhiệm vụ; thiết kế mô hình truyền thông hiệu quả để quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng và phát sóng các clip để quảng bá  các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trên các nền tảng số của Đài THVN; thực hiện 03 chuyên đề truyền thông; tổ chức Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề án (cấp cơ sở); tổ chức hội thảo tổng kết báo cáo tình hình, kết quả chung.

Tóm tắt nhiệm vụ: Với mục tiêu cung cấp thông tin, bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó 
tập trung các điển hình theo giới và các lĩnh vực chuyên sâu và truyền cảm hứng cho các cá nhân khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, VTV2 sẽ thực hiện truyền thông 12 số/năm tạo ra được 12 điển hình người khởi nghiệp hoặc hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyên sâu đó và cố gắng đáp ứng được các chỉ tiêu khác do đơn vị đề ra trong thuyết minh nhiệm vụ.

Các hoạt động triển khai:

Nội dung 1: Tổ chức hội thảo ra mắt chương trình và các nội dung của nhiệm vụ

Hoạt động 1: Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan

Hoạt động 2: Tổ chức hội thảo

Nội dung 2: Thiết kế mô hình truyền thông hiệu quả để quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp
Hoạt động 1: Phối hợp với Trung tâm NC&PT truyền thông KHCN, các Trưởng làng của Techfest để lựa chọn 12 cá nhân, nội dung và lên kế hoạch sản xuất chương trình.
Hoạt động 2: Xây dựng bộ nhận diện chương trình, format, kịch bản và thiết kế trường quay
Hoạt động 3: Sản xuất và phát sóng 12 số truyền hình để quáng bá về cá nhân khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp thành công.
Nội dung 3: Xây dựng và phát sóng các clip để quảng bá các điển hình khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp trên các nền tảng số của Đài THVN
Hoạt động 1: Sản xuất và phát sóng 12 clip để quảng bá về cá nhân khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp thành công trên nền tảng mạng xã hội của VTV.
Hoạt động 2: Viết và đăng 12 bài để quảng bá về cá nhân khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp thành công trên nền tảng báo in của VTV.
Hoạt động 3: Viết và đăng 12 bài để quảng bá về cá nhân khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp thành công trên nền tảng báo mạng của VTV.
Nội dung 4: Thực hiện 03 chuyên đề truyền thông Hoạt động 1: Viết chuyên đề về các mentor, BA, coachs
Hoạt động 2: Viết chuyên đề về các funds, investors, vườn ươm,...
Hoạt động 3: Viết chuyên đề tổng hợp những hiệu quả mà đề án 844 đã đạt được trong 1 năm,lấy lõi là các hoạt động, hiệu quả của Techfest 2018-2019 tạo tiền đề cho Techfest 2019 - 2020
Nội dung 5: Tổ chức Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề án (cấp cơ sở Họp hội đồng
Nội dung 6: Tổ chức hội thảo tổng kết báo cáo tình hình, kết quả chung Hoạt động 1: Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ liên quan
Hoạt động 2: Tổ chức hội thảo


Thông tin đơn vị: 
BAN KHOA GIÁO - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Website: https://vtv.vn/
Email: toasoan@vtv.vn
ĐT: (024) 3.8355931
 
Các đơn vị liên quan

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet

Báo Công thương

Công ty CP Truyền thông Thiên Lộc

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp