Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Báo cáo “Ảnh hưởng của COVID-19 đến Khu vực Doanh nghiệp Xã hội và nhu cầu hỗ trợ”

Khảo sát này được thực hiện bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ ngày 10-12/04/2020, với 30 câu trả lời từ các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.
• Các doanh nghiệp tham gia khảo sát có hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề chính sau đây:
-  Thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ
- Đào tạo, dạy nghề
- Đồ thủ công mỹ nghệ
- Du lịch bền vững
Các kết quả chính và khuyến nghị trong Báo cáo này ở mức độ khám phá. Nhóm nghiên cứu sẽ bổ sung các phân tích sâu với mẫu đại diện lớn hơn trong thời gian tới.
Download (2.270KB)

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp