Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Báo cáo đầu tư công nghệ Đông Nam Á năm 2019

Cento Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các startups công nghệ. Báo cáo của Cento Ventures cho thấy Đông Nam Á vẫn là một miền đất hấp dẫn cho các nhà đầu tư công nghệ trong năm 2019, dù tổng đầu tư vào khu vực đã giảm từ 12 tỉ USD của năm 2018 xuống còn 7,7 tỉ USD trong năm 2019

Báo cáo chỉ ra toàn cảnh bức tranh đầu tư công nghệ, các giao dịch và thương vụ cũng như dự đoán xu hướng đầu tư trong năm 2020 ở Đông Nam Á.

 
Download (3.971KB)

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp