Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bức tranh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam


Nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ ở Việt Nam còn khá khiêm tốn so với thế giới. Tuy nhiên, chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) của Việt Nam liên tục thăng hạng.
  
Nguồn: Zing News - (Infographic) Bức tranh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

 

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan