Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Chính thức phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIỆT NAM 2022

Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIỆT NAM 2022 lần thứ 8 chính thức được phát động nhằm hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ mạnh mẽ, thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta thực sự đang Sống Cùng “Thế giới Tương lai” được tạo ra bởi Trí tuệ người Việt bằng công nghệ tiên phong trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “mở”, và hướng đến Thế hệ Tương lai - Thế hệ Z - Thế hệ kế cận của HST Khởi nghiệp ĐMST.
 
Lễ phát động mở ra sự đổi mới của các Làng Công nghệ Metaverse, Làng Kinh tế tuần hoàn, Làng Sáng tạo Doanh nghiệp Mở, Làng Chuyển đổi số, Làng Năng lượng xanh - những sân chơi lớn tương tác cho toàn chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong từng lĩnh vực nhằm đáp ứng tính cập nhật của bài toán đặt ra về các vấn đề kinh tế - xã hội. 
 
Đây là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Ngoại Giao và tổ chức bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Uỷ ban Nhà nước về NVNONN) , Văn phòng Đề án 844, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) phối hợp với các Làng Công nghệ và các đơn vị đồng hành.


 

Thời gian: 14:00, Thứ 3, ngày 22 tháng 3 năm 2022
Hình thức phát sóng: trực tiếp tại TECHFEST VIETNAM fanpage và nền tảng TECHFEST247
---------------------------
TECHFEST VIETNAM 2022
Website: techfest.vn
Email: info@techfest.vn
Hotline: 0336 138 156 (Ms.Trang)

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp