Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet
Công ty CP NETVIET Truyền thông đa phương tiện là đơn vị thành viên của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chỉ 5 năm kể từ khi thành lập, Kênh truyền hình VTC10 đã đến với cộng đồng người Việt ở 20 nước tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ và phát sóng trên 63 tỉnh thành tại Việt Nam.


Năm thực hiện: Năm 2019

Nhiệm vụ thực hiện: Truyền thông nhằm thu hút nguồn lực đầu tư trong nước, quốc tế, từ các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Hà Nội.

Các nội dung đã được thực hiện như  xây dựng nội dung chương trình khởi nghiệp; tổ chức 03 hội thảo nhằm điều tra khảo sát thực trạng nhận thức của doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp về việc hỗ trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; thực hiện sản xuất chương trình truyền thông; tổ chức 01 hội thảo khoa học tại Hà Nội, nhằm đánh giá mức độ thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và khảo sát đánh giá của các nhóm khởi nghiệp tham gia chương trình ươm tạo tại Hà Nội sau chương trình truyền thông (quy mô 300 người/2 buổi)

Tóm tắt nội dung: Khảo sát về hiện trạng các chương trình truyền hình về khởi nghiệp ĐMST hiện nay; tổ chức chương trình truyền hình về khởi nghiệp ĐMST, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận gần hơn với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế bao gồm các hoạt động: khởi nghiệp của các tổ chức thúc đẩy kinh doanh,sự hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp của cơ quan chức năng, báo cáo về tiềm năng đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam; những điểm yếu của các startup, kết nối mạng lưới chuyên gia khởi nghiệp đồng hành cùng các doanh nghiệp, các chương trình đều được xây dựng và phát trên sóng truyền hình; khảo sát mức độ thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và khảo sát đánh giá của các nhóm khởi nghiệp sau truyền thông.

Hoạt động triển khai:

Nội dung 1: Xây dựng nội dung chương trình khởi nghiệp
Hoạt động 1: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng các chương trình truyền hình về khởi nghiệp hiện nay
Hoạt động 2: Xây dựng nội dung chương trình “Hành trình gọi vốn”
Nội dung 2: Tổ chức 03 hội thảo nhằm điều tra khảo sát thực trạng nhận thức của doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp về việc hỗ trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Hoạt động 3: Tổ chức 01 hội thảo nhằm xác định thực trạng nhận thức của các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp về việc hỗ trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại Hà Nội (Quy mô 50 người)
Hoạt động 4: Tổ chức 01 hội thảo nhằm xác định thực trạng nhận thức của các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp về việc hỗ trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại thành phố Hồ Chí Minh (Quy mô 50 người)
Hoạt động 5: Tổ chức 01 hội thảo nhằm xác định thực trạng nhận thức của các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp về việc hỗ trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại thành phố Đà Nẵng (Quy mô 50 người)
Nội dung 3: Thực hiện sản xuất chương trình truyền thông
Hoạt động 6: Xây dựng 12 số chương trình hành trình gọi vốn (20 phút/số, phát sóng tại VTC10)
Hoạt động 7: Xây dựng 12 chương trình "Đồng hành" (15 phút/số, phát sóng tại VTC10)
Hoạt động 8: Truyền thông trên báo điện tử
Nội dung 4: Tổ chức 01 hội thảo khoa học tại Hà Nội, nhằm đánh giá mức độ thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư và khảo sát đánh giá của các nhóm khởi nghiệp tham gia chương trình ươm tạo tại Hà Nội sau chương trình truyền thông (quy mô 300 người/2 buổi) Hoạt động 9: Tổ chức 01 hội thảo khoa học tại Hà Nội kết nối đầu tư trong nước và quốc tế; Kết hợp điều tra khảo sát mức độ thay đổi nhận thức về đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST Việt Nam

Thông tin đơn vị:
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN NETVIET

65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
ĐT: 04. 6684 3878 
Website: http://cms.netviettv.net
 
 

Các đơn vị liên quan

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN

Báo Công thương

Công ty CP Truyền thông Thiên Lộc

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp