Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)
Công Ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam được thành lập vào năm 2015, chuyên môn về hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. 
 
Dự án được thực hiện thông qua hoạt động nâng cấp nền tảng tương tác trực tuyến và vận hành nền tảng tương tác trực tuyến.

Vietnam Frontier Summit 2018 - Một sự kiện được tổ chức bởi Innovatube

Những thành tựu trên có thể coi là những bậc thang đầu tiên mà Innovatube đã góp phần xây dựng trong việc củng cố đội ngũ nhà đầu tư và huấn luyện viên khởi nghiệp, tiến đến những chương trình kết nối và đào tạo nâng cao năng lực chất lượng hơn nữa trong tương lai, phục vụ mọi đối tượng thuộc hệ sinh thái.

Năm thực hiện nhiệm vụ: Năm 2018

Nhiệm vụ thực hiện: Hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình thúc đẩy hoạt động tương tác giữa các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0


Nội dung thực hiện bao gồm: nâng cấp nền tảng tương tác trực tuyến; vận hành nền tảng tương tác trực tuyến.

Tóm tắt nội dung: Với mong muốn trở thành đơn vị trung tâm thu hút các nguồn lực để hỗ trợ các nhà sáng lập xây dựng startup công nghệ tiên phong tại Việt Nam; thu hút sự quan tâm và khai thác sức sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp công nghệ tiên phong trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật số, Internet,...; phổ biến kinh nghiệm điển hình khởi nghiệp ĐMST thành công trên cơ sở tận dụng thách thức, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường hoạt động tương tác hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST gắn với cuộc CMCN 4.0 trên phạm vi quốc gia và quốc tế, Innovatube triển khai hoạt động Nâng cấp và vận hành nền tảng tương tác trực tuyến kết nối các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực liên quan tới CMCN 4.0.
 
Các chủ thể, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực liên quan tới CMCN 4.0 là các doanh nghiệp phát triển hoặc ứng dụng các công nghệ thông mình 4.0, như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Thực tế ảo tăng cường (VR/AR),.. 

Hoạt động:

Nội dung 1: Nâng cấp nền tảng tương tác trực tuyến (với domain hiện tại là www.innovatube.com)
Hoạt động 1.1: Xây dựng đề cương nâng cấp nền tảng tương tác trực tuyến
Hoạt động 1.2: Nâng cấp nền tảng tương tác trực tuyến (với domain hiện tại là www.innovatube.com)
Nội dung 2: Vận hành nền tảng tương tác trực tuyến (với domain hiện tại là www.innovatube.com)
Hoạt động 2.1: Tạo tương tác mồi thu hút người dùng cho nền tảng trực tuyến
Hoạt động 2.2: Thúc đẩy sự tương tác của người dùng trên cổng thông qua việc cập nhật thông tin về hệ sinh thái thường xuyên.
Hoạt động 2.3: Xây dựng 04 báo cáo định kỳ về hoạt động của nền tảng tương tác trực tuyến để cung cấp cho người dùng

Thông tin đơn vị: 
CÔNG TY TNHH INNOVATUBE SOLUTIONS VIỆT NAM (INNOVATUBE)

16 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Website: http://innovatube.com/
Email: hello@innovatube.com
 

Các đơn vị liên quan

Công ty TNHH Phần mềm Bút chì màu (Color Pencils)

Trường Đại học Vinh

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub)

Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ - Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội - BKHoldings

VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online)