Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 1:Đề xuất nhiệm vụ cho Đề án 844

"Đề xuất nhiệm vụ" là văn bản các đơn vị đề xuất với Bộ KH&CN về các vấn đề mới cần triển khai trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, hỗ trợ khởi nghiệp.

Đề xuất sẽ là căn cứ để Bộ KH&CN xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844 theo năm kế hoạch và tiến độ thực hiện.

Theo dõi thông báo kêu gọi đề xuất thực hiện nhiệm vụ trên kênh thông tin của Văn phòng Đề án 844 và nộp đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục Thông tư số 01.

-------------
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp