Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg

Trên cơ sở Thông báo số 49/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 13/02/2020 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đánh giá tình hình triển khai Đề án 844 và nghiên cứu giải pháp điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg, Bộ KH&CN đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là “Quyết định”) và xây dựng: (i) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và (ii) Dự thảo Quyết định (Văn bản kèm theo).

Nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ, đủ điền kiện trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2020, Bộ KH&CN trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị đóng góp ý kiến về các dự thảo nêu trên.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ (số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 14 tháng 8 năm 2020 (bản mềm gửi tới địa chỉ thư điện tử: vanphongdean844@most.gov.vn, SĐT: 02435560621)

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan/Đơn vị.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg: https://bit.ly/duthaoQD844 
Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ: https://bit.ly/duthaoTotrinh

Download (623KB)
Tài liệu khác

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp