Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Gặp mặt Hệ sinh thái khởi nghiệp Thừa Thiên Huế năm 2020

Ngày 15 tháng 02 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi gặp mặt các thành phần của của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm trao đổi và đề xuất các giải pháp phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Tham dự buổi gặp mặt có Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển cùng đại diện các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và những đơn vị, cá nhân quan tâm.
 
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự tích cực, năng động của các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp. Mặc dù bước đầu khởi động hệ sinh thái khởi nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa có kinh nghiệm nhưng các doanh nghiệp khởi nghiệp đã nổ lực vươn lên và bước đầu đã có những kết quả nhất định. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập, việc phối hợp còn rời rạc, các ý tưởng, dự án chưa có chính sách hỗ trợ kịp thời.

2. Để kịp thời hỗ trợ, điều phối toàn diện hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu kiện toàn Ban điều hành và Tổ giúp việc triển khai “Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”. Quá trình tham mưu cần tham khảo mô hình của một số tỉnh ban (Quảng Nam, Đồng Tháp…), kết hợp dự thảo bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm cơ sở đề xuất hình thành Ban Chỉ đạo khởi nghiệp với các thành viên hoạt động hiệu quả. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/2/2020.

3. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xây dựng Bản đồ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và cộng đồng khởi nghiệp để làm cơ sở xây dựng đề án “Cố đô khởi nghiệp". Quá trình xây dựng Đề án “Cố đô khởi nghiệp", giao Viện nghiên cứu phát triển phối hợp các chuyên gia xây dựng dự thảo gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/3/2020. Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung hoàn chỉnh trình UBND tỉnh trước ngày 20/3/2020. 

4. Giao Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cộng đồng khởi nghiệp gặp mặt vào ngày thứ Bảy hằng tuần để trao đổi, đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ các vướng mắc về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kịp thời. 

Video liên quan

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp