Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

[Giới thiệu] Hi-tech Konec

HiTech Konec là chuỗi sự kiện tháng 10 nhằm kết nối CHUYÊN GIA - DOANH NGHIỆP - STARTUP nằm trong khuôn khổ TechFest 2017. Chuỗi sự kiện gồm 4 workshops diễn ra với 4 chủ đề về công nghệ vô cùng thú vị và hiện đang nhận được sự chú ý của cả thế giới. Hi -Tech Konec không chỉ là được lắng nghe chuyên gia chia sẻ mà tại đây Doanh Nghiệp có cơ hội đưa ra bài toán Công nghệ cao và Start up chính là người giúp giải bài toán đó.

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp