Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo miền Nam và miền Trung: Hướng dẫn tham gia Đề án 844

Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844, Quyết định 844/QĐ-TTg) đang tiến hành tuyển chọn tổ chức chủ trì tham gia nhiệm vụ năm 2020Nhằm mục đích giúp các tổ chức  hỗ trợ khởi nghiệp hiểu và tiếp cận rõ hơn tới Đề án, Các cơ quan quản lý Đề án 844 tổ chức chương trình hướng dẫn dành riêng cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Miền Trung và Miền Nam.Thông tin chi tiết :

Chương trình hướng dẫn tại Miền Trung:

  •     Thời gian: 8:30 - 17:30, ngày 20, tháng 5, năm 2019
  •     Địa điểm: DNES Building, 31 Trần Phú, q. Hải Châu, Đà Nẵng

Chương trình hướng dẫn tại Miền Nam:

  •     Thời gian: 8:30 - 15:45, ngày 21, tháng 5, năm 2019
  •     Địa điểm: BSSC Lầu 2- 02-04 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

 Nội dung: Danh mục nhiệm vụ hàng năm định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2020 đã được công bố có 17 nhiệm vụ, giảm đi 05 nhiệm vụ so với năm 2019, trong đó có những nhiệm vụ mới và các điểm thay đổi quan trọng về quy định nội dung triển khai và yêu cầu kết quả đạt được. Đơn vị tham gia buổi làm việc sẽ được hướng dẫn về phương pháp thực hiện thuyết minh, xây dựng dự toán, hoàn thiện giấy tờ chứng minh năng lực,...phù hợp. 
 
 Đăng ký trực tiếp tại:  http://bit.ly/Huongdan_844_2020

 

Về Đề án 844:

  • Là Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được chính Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016. 
  • Mang đến cho các tổ chức cơ hội: Được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án; Kết nối với các tổ chức đơn vị khác trong hệ sinh thái; Được giới thiệu với các chuyên gia đầu ngành để thực hiện dự án; Kiến nghị các vấn đề khó khăn lên các cấp lãnh đạo;......
  • Đề án 844 do Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì là đề án về hệ sinh thái khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, qua gần 03 năm triển khai đã tạo tác động trực tiếp và gián tiếp tới khởi nghiệp sáng tạo thời gian qua. Đến nay, Đề án đã triển khai tới gần 50 địa phương và có khoảng 40 đơn vị tham gia trên khắp cả nước. 
  • Các nhiệm vụ thuộc Đề án được xây dựng bởi hội đồng chuyên gia trên cả nước dựa trên đề xuất của các đơn vị, những phân tích kỹ lượng về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam các năm, cũng như thông qua học hỏi các mô hình xây dựng hệ sinh thái KNST tại Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore....  

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp