Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 1:Hỗ trợ kinh phí

Khi tham gia Đề án 844, các đơn vị sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí để triển khai nhiệm vụ được phê duyệt bởi Bộ KHCN.

Bình luận Facebook