Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Hội thảo Định hướng triển khai Đề án 844 năm 2024

Hội thảo :"Định hướng triển khai Đề án 844 năm 2024"
 
Nhằm đánh giá tình hình triển khai, thảo luận định hướng và đề xuất giải pháp cho Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) trong giai đoạn 2024 - 2025, Văn phòng Đề án 844 tổ chức Hội thảo Định hướng triển khai Đề án 844 năm 2024. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 30/05/2024 tại Khách sạn Công Đoàn (14 Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chương trình dự kiến thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, bao gồm:
  • Các thành viên Ban Điều hành Đề án 844.
  • Đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan.
  • Đại diện các tổ chức chính trị, xã hội.
  • Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp.
  • Đại diện các cơ quan báo chí.
Nội dung chính của Hội thảo bao gồm:
Đánh giá tình hình triển khai Đề án 844 năm 2023: Chia sẻ kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và thảo luận giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả triển khai.
Giới thiệu Dự thảo kế hoạch tổng thể năm 2024 của Đề án 844: Chia sẻ định hướng phát triển của Đề án trong năm 2024 và thu thập ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện kế hoạch.
Thảo luận về Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia: Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển Trung tâm, tham khảo ý kiến về mô hình hoạt động và cơ chế quản lý.
Phối hợp triển khai Đề án 844 với các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp khác: Thảo luận phương án phối hợp để tối ưu hóa hiệu quả chung của các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và tìm kiếm giải pháp tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan.
Định hướng phát triển Đề án 844 trong giai đoạn 2024 - 2025 và giai đoạn tiếp theo: Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn tới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững của Đề án.
---
Khung chương trình sự kiện
Thời gian Nội dung chương trình
8h00 - 8h30 Đón tiếp đại biểu
8h30 - 8h35 Phát biểu khai mạc
- Chào mừng và giới thiệu mục đích, ý nghĩa của buổi họp
(Ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trưởng Ban Điều hành Đề án 844)
8h35 - 8h50 Báo cáo kết quả đã đạt được trong năm 2023 và dự thảo kế hoạch tổng thể năm 2024 của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
- Chia sẻ tình hình triển khai các nội dung thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) trong năm 2023, kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
- Dự thảo kế hoạch tổng thể năm 2024 của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
(Ông Phạm Dũng Nam – Giám đốc Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ)
8h50 - 9h05 Báo cáo đề dẫn: Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024
- Hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
- Phương án triển khai, phối hợp triển khai giữa Đề án 844 và các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp khác
- Định hướng triển khai tiếp tục Đề án 844 trong giai đoạn 2025 – 2023
(Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ  Bộ Khoa học và Công nghệ)
9h05 - 10h30 Phát biểu, thảo luận của các thành viên Ban Điều hành Đề án 844
- Thực trạng triển khai Đề án 844
- Các vấn đề chính sách
- Các vấn đề triển khai
- Định hướng hoạt động hỗ trợ sắp tới
(Các thành viên Ban Điều hành Đề án 844)
10h30 - 11h20 Thảo luận Kế hoạch tổng thể năm 2024 của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
(Điều phối: Ông Nguyễn Việt An - Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ)
11h20 - 11h30
Phát biểu kết luận
(Ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ -Trưởng Ban Điều hành Đề án 844)
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Ms. Dương Ngọc Ánh
P: (+84) 966 909 903
G: ngocanh.isev@gmail.com
 

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp