Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Hội thảo “Kết nối chuyên gia kiều bào với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia”

Hệ sinh thái KNĐMST của Việt Nam được đánh giá đã và đang từng bước hình thành và phát triển. Tuy nhiên, các chủ thể trong hệ sinh thái đang gặp một số hạn chế về việc thiếu chia sẻ thông tin dẫn đến trùng lặp hoạt động, thiếu đại diện tham gia vào các mạng lưới kết nối quốc tế. Chính vì vậy, việc phát triển một mạng lưới hỗ trợ KNĐMST Quốc gia, kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo trong nước là rất quan trọng.
 
Hội thảo “Kết nối chuyên gia kiều bào với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia” được tổ chức nhằm mục tiêu thu hút các chuyên gia công nghệ, trí thức kiều bào Việt Nam trên thế giới để thúc đẩy đưa ra các sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ và xây dựng hệ sinh thái KNĐMST quốc gia. Đồng thời, hội thảo cũng là nơi gặp mặt, trao đổi giữa đại diện các địa phương, tổ chức hỗ trợ trong hệ sinh thái trong và ngoài nước; thảo luận về các kinh nghiệm thực tế, góp ý xây dựng cơ chế chính sách thu hút & hỗ trợ kiều bào trở về cống hiến cho hệ sinh thái KNĐMST Việt Nam.
 
Thời gian: 14:00 - 16:30 Ngày 04/12/2021
 
Địa điểm: Trụ sở Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Trực tuyến trên nền tảng Zoom: Link: https://bom.so/muOkrA
 
Hội thảo được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học Công nghệ, phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam tại nước ngoài, Bộ Ngoại giao, cùng các cơ quan, đơn vị đoàn thể có liên quan (khác).
-------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Ms. Đào Lê Linh Chi, Cán bộ Văn phòng Đề án 844
Email: Dllchi@most.gov.vn
Hotline: (+84) 948312260

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp