Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Hội thảo Lấy ý kiến góp ý về điều chỉnh cơ chế tài chính triển khai Đề án 844Nội dung: Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý về điều chỉnh cơ chế tài chính triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” diễn ra nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các Sở, Ban, Ngành, Địa phương cho các văn bản quy phạm pháp luật về việc triển khai Đề án 844 để kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với định hướng triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.


Thời gian: 8h00 - 17h00, ngày 24/12/2021
Hình thức: trực tuyến kết hợp trực tiếp Hội thảo tổ chức bởi Văn phòng Đề án 844 và các đơn vị đồng hành dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp