Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 4:Họp thẩm định kinh phí

Sau phiên họp đánh giá thuyết minh, các hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ tham gia phiên họp thẩm định kinh phí theo thông báo mời họp của Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (VPCTQG). 

Phiên thẩm định sẽ được đánh giá bởi hội đồng do Lãnh đạo Bộ KH&CN thành lập. Hội đồng sẽ bao gồm đại diện các đơn vị quản lý Đề án 844 và chuyên gia về khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Thời gian, địa điểm, nội dung hội đồng sẽ được đơn vị quản lý kinh phí thông báo tới đơn vị nộp hồ sơ.

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Các tiêu chí đánh giá dự toán kinh phí:
Sự phù hợp về khối lượng công việc và tổng dự toán kinh phí;
Mức độ hợp lý trong phân bổ dự toán kinh phí cho các hoạt động;
Mức độ hợp lý về nội dung, định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;
Mức độ hợp lý trong phân bổ dự toán kinh phí trong liên danh (nếu có);
Mức độ đáp ứng về nguồn kinh phí đối ứng, nguồn kinh phí huy động từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

Xem thêm các bài hướng dẫn tại đây!
--
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Đợt II), thông tin chi tiết tại đây (Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 17h00 ngày 29/11/2019)
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp