Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Kết quả khảo sát dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cung cấp giải pháp công nghệ liên quan đại dịch Covid-19

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 có thêm nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Văn phòng “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện khảo sát và rà soát với kết qủa có hơn 45 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cung cấp giải pháp công nghệ trực tiếp tuyến đầu dịch bệnh, giúp giải quyết vấn đề cho nhóm cộng đồng đang cách ly, hay hỗ trợ nhóm chịu ảnh hưởng gián tiếp (khảo sát từ ngày 25/03/2020 đến 02/04/2020).
Văn phòng Đề án 844 tiếp tục mong muốn các đơn vị startup/ các dự án có giải pháp sáng tạo hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cung cấp thông tin qua mẫu khảo sát  để các cá nhân và doanh nghiệp có thể khai thác sử dụng trong điều kiện hiện nay.

 
 
Thông tin đầy đủ kết quả khảo sát xem tại đây: bit.ly/BoKHCN_Danhsachstartup_Covid19

---
 

Về Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844)

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào ngày 18/5/2016 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Thông báo kêu gọi đề xuất thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 triển khai trong năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 04 tới đây.

Về Văn phòng Đề án 844

Văn phòng Đề án 844 là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Điều hành Đề án trong việc xây dựng định hướng và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án.


Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp