Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Khóa Đào tạo Khởi nghiệp tạo tác động khu vực miền núi phía Bắc

Nhằm lan toả tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì xã hội, nối tiếp hoạt động đào tạo Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ đề án 844, cũng như nỗ lực đào tạo, tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp xã hội do Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng Anh tổ chức, Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp (CSIE) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện triển khai khóa đào tạo Khởi nghiệp tạo tác động xã hội dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tại miền Bắc từ ngày 23 - 24/02/2019
I/Mục tiêu

- Đào tạo kiến thức Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
- Đào tạo kiến thức Khởi nghiệp tạo tác động xã hội
- Ươm tạo sinh viên phát triển dự án doanh nghiệp xã hội

II/ Đối tượng
- Sinh viên các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc
- Ưu tiên các nhóm sinh viên đã có ý tưởng khởi nghiệp, quan tâm đến khởi nghiệp tạo tác động.
- Số lượng tối đa một lớp 30 sinh viên.

III/ Thời gian và Địa điểm
- Ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2019, từ 8h đến 17h.
- Địa điểm: Đại học Công nghiệp Việt Trì

IV/ Giảng viên
Giảng viên chính: PGS.TS Trương Thị Nam Thắng – Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Giảng viên tham gia hỗ trợ đào tạo là giảng viên tại trường địa phương đã tham gia Chương trình Giảng viên nguồn khu vực phía Bắc về kĩ năng điều phối, tổ chức hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội, phát triển doanh nghiệp xã hội do Bộ Giáo dục Đào tạo và Hội đồng Anh tổ chức năm 2018.

V/ Chứng chỉ 
Học viên tham gia đẩy đủ 4 buổi đào tạo của chương trình đào tạo được cấp chứng chỉ chương trình được cấp bởi Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

VI/ Đăng ký tham gia
Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng đăng ký ở đây https://goo.gl/CX1FAf

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp