Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Lợi ích khi tham gia nhiệm vụ

Nhận tài trợ kinh phí từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ HST KNĐMST

Bước 2: Bảo trợ

Thực hiện các hoạt động về khởi nghiệp ĐMST dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bước 3: Thương hiệu

Nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu của tổ chức trong việc thực hiện sứ mệnh hỗ trợ phát triển HST KNĐMST nước nhà.

Bước 4: Gây quỹ

Với nhiệm vụ hỗ trợ HST KNĐMST dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN, tổ chức có khả năng gây quỹ và gọi vốn từ các nguồn quỹ tư nhân khác.

Bước 5: Tham gia HST

Tham gia và tiếp cận với mạng lưới hệ sinh thái hỗ trợ KNĐMST tại Việt Nam, từ đó thực hiện các mục tiêu kinh doanh khác của tổ chức.

Nếu nhận đượcĐề án 844 thông qua các hoạt động, tổ chức sẽ nhận được hỗ trợ không chỉ về tài lực mà còn là nhân lực, đặc biệt là được giới thiệu tới mạng lưới chuyên gia về khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp