Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Một số lưu ý giúp đơn vị đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia năm 2020 hiệu quả

Đề xuất nhiệm vụ” là văn bản các đơn vị đề xuất với Bộ KH&CN về các vấn đề mới cần triển khai trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam (khác với văn bản “Thuyết minh nhiệm vụ”). Đề xuất sẽ là căn cứ để Bộ KH&CN xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844.


Đây cũng là bước đầu tiên trong quy trình tuyển chọn mà các đơn vị cần quan tâm. Dưới đây là một số lưu ý giúp các đơn vị vượt qua bước đề xuất nhiệm vụ này một cách hiệu quả.


1. Lưu ý về cách đặt tên nhiệm vụ:


Với mục tên nhiệm vụ, các đơn vị cần chú ý:

- Tên nhiệm vụ cần rõ ràng, bám sát nội dung và kế hoạch triển khai của Đề án 844.

- Tên nhiệm vụ cần phản ánh rõ hoạt động và đối tượng hướng đến

- Tên nhiệm vụ nên làm bật lên tính mới mà Nhiệm vụ hướng đến


Ví dụ tên nhiệm vụ: Hỗ trợ hoạt động và kết nối mạng lưới các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp thuộc tập đoàn, doanh nghiệp lớn
 

cach-dat-ten-nhiem-vu


Trong đó: 

- Tên trên đã bám sát nội dung 12 của Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung

- Phản ánh rõ hoạt động thực hiện (hỗ trợ hoạt động và kết nối), đối tượng (doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư thuộc tập đoàn, doanh nghiệp lớn)

- Tính mới: Mạng lưới quỹ đầu tư


2. Lưu ý về thời gian nhận đề xuất:

Theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung cụ thể về thời gian nhận đề xuất có trong thông báo kêu gọi nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ.


3. Lưu ý về nội dung nhiệm vụ:
 

noi-dung-nhiem-vu


Đối với giai đoạn Đề xuất nhiệm vụ, để tăng khả năng được phê duyệt nhiệm vụ, các đơn vị cần lưu ý:

- Nhiệm vụ cần bám sát nội dung và kế hoạch triển khai của Đề án 844

- Các nhiệm vụ được đề xuất cần có tính mới (so với các nhiệm vụ hay các nội dung đã có), phục vụ sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đề xuất

- Các đơn vị nên tham khảo các Nhiệm vụ đã triển khai và tình hình của Hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay để đưa ra ý tưởng mới một cách thích hợp.

- Nhiệm vụ đề xuất cần phù hợp với khả năng, kinh nghiệm thực hiện hoạt động nói chung và trong lĩnh vực khởi nghiệp nói riêng của đơn vị đề xuất


4. Lưu ý về phiếu đề xuất nhiệm vụ:

Khi triển khai nộp Đề xuất nhiệm vụ, đơn vị cần đọc kĩ các hướng dẫn trong Mẫu phiếu đề xuất Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục của Sổ tay Hướng dẫn đơn vị.
 

phieu-de-xuat
 

Lưu ý: Trong quá trình làm hồ sơ đăng ký, các đơn vị quan tâm và có thắc mắc có thể liên hệ Văn phòng Đề án 844 để nhận được tư vấn từ các đại diện của Ban điều hành Đề án.
 

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp