Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Phương thức triển khai Đề án 844

Ở giai đoạn hiện tại, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) tập trung hỗ trợ các Tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp như Vườn ươm; Tổ chức thúc đẩy kinh doanh, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo (KNST); Tổ chức cung cấp dịch vụ cho KNST; Đơn vị truyền thông cho khởi nghiệp; Trường đại học hay các Cơ sở đào tạo cho KNST. Cùng với đó, để thực hiện Đề án 844, các Bộ, ngành, địa phương có thể chỉ định cơ quan đầu mối để tham mưu cho Bộ trưởng/Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án tại địa phương.

Mục tiêu của đề án 844

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) có mục tiêu:
Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhật, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Kêu gọi nộp hồ sơ

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ NHẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” kêu gọi nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ và nhận hỗ trợ kinh phí

Bước 1

Theo dõi thông báo tuyển chọn và nộp hồ sơ đăng ký

Điều kiện: Tổ chức có đủ điều kiện tại khoản 2 mục II Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016

Bước 2

Họp thẩm định kinh phí

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Tin tức - Sự kiện

Chính thức phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIỆT NAM 2022

21/03/2022 510 lượt xem

Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIỆT NAM 2022 lần thứ 8 chính thức được phát động nhằm hướng đến thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ mạnh mẽ, thu hút nguồn lực chuyên gia, trí thức, doanh nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta thực sự đang Sống Cùng “Thế giới Tương lai” được tạo ra bởi Trí tuệ người Việt bằng công nghệ tiên phong trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “mở”, và hướng đến Thế hệ Tương lai - Thế hệ Z - Thế hệ kế cận của HST Khởi nghiệp ĐMST.

Thư viện tài liệu

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” kêu gọi nộp hồ sơ tham gia nhiệm vụ