Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Quy trình đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ và nhận hỗ trợ kinh phí từ Đề án 844

Các đơn vị theo dõi các bước thực hiện Quy trình đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ và nhận hỗ trợ kinh phí từ Đề án 844 được hướng dẫn sau đây.
Download (16.865KB)
Tài liệu khác

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp