Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Quy trình đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ và nhận hỗ trợ kinh phí từ Đề án 844

Các đơn vị theo dõi các bước thực hiện Quy trình đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ và nhận hỗ trợ kinh phí từ Đề án 844 được hướng dẫn sau đây.
Download (16.865KB)