Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Sự kiện

VSV Accelerator tìm kiếm startup để đầu tư $20,000

VSV Accelerator đang kiếm tìm startup để đầu tư $20,000, cố vấn 1-1 trong 4 tháng và kết nối tới mạng lưới 50+ các Nhà đầu tư và VCs.

Xem chi tiết

Hội nghị thượng đỉnh Khởi nghiệp toàn cầu tại Hà Lan mở đơn đăng ký cho startup tham dự

Cùng với Hoa Kỳ, Hà Lan sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp toàn cầu (GES) lần thứ 9 vào ngày 4 và 5 tháng 6. Tại GES, khoảng 2.000 doanh nhân, nhà đầu tư và khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau tham dự Diễn đàn Thế giới ở Hague. Hội nghị nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp quốc tế và xác định tầm ảnh hưởng của doanh nhân khởi nghiệp trong việc phát triển các giải pháp cụ thể cho các thách thức toàn cầu.

Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp