Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Sự kiện

VSV Accelerator tìm kiếm startup để đầu tư $20,000

VSV Accelerator đang kiếm tìm startup để đầu tư $20,000, cố vấn 1-1 trong 4 tháng và kết nối tới mạng lưới 50+ các Nhà đầu tư và VCs.

Xem chi tiết

Hội nghị thượng đỉnh Khởi nghiệp toàn cầu tại Hà Lan mở đơn đăng ký cho startup tham dự

Cùng với Hoa Kỳ, Hà Lan sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khởi nghiệp toàn cầu (GES) lần thứ 9 vào ngày 4 và 5 tháng 6. Tại GES, khoảng 2.000 doanh nhân, nhà đầu tư và khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau tham dự Diễn đàn Thế giới ở Hague. Hội nghị nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp quốc tế và xác định tầm ảnh hưởng của doanh nhân khởi nghiệp trong việc phát triển các giải pháp cụ thể cho các thách thức toàn cầu.

Xem chi tiết

Diễn đàn khởi nghiệp Du Lịch đổi mới sáng tạo 2019

Thực hiện nhiệm vụ của đề án 844 – Bộ khoa học & Công nghệ, Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn tổ chức sự kiện “Hội thảo khởi nghiệp du lịch đổi mới sáng tạo Đà Nẵng năm 2019” đi kèm các giải pháp phát triển du lịch thông minh và giới thiệu các startup du lịch điển hình ở Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển các mô hình du lịch sáng tạo, cộng nghệ 4.0, vừa thúc đẩy các cơ hội khởi nghiệp du lịch năm 2019.

Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp