Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Sự kiện

Nhiệm vụ Đề án 844: Hội thảo “Phát triển thị trường thương mại điện tử cho doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số”

Hội thảo nằm trong khuôn khổ TECHFEST 2021 và đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết

Kết nối đầu tư tại TECHFEST VIETNAM 2021

Sự kiện kết nối đầu tư lớn nhất trong năm tại TECHFEST VIETNAM 2021

Xem chi tiết

SỰ KIỆN TECHFEST 2021| TỌA ĐÀM "PHÁ BĂNG"

TỌA ĐÀM ỨNG XỬ TRUYỀN THÔNG VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG & LỄ KÝ GHI NHỚ HỢP TÁC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA VỀ KNST

Xem chi tiết

Quy trình kết nối Mentor vs Mentee - Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp Toàn cầu (GMPV)

Chương trình GMPV là chương trình cố vấn 1:1 giữa chuyên gia người Việt Nam trên toàn cầu (mentor) với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn (mentee) để giúp các doanh nghiệp này hoàn thiện công nghệ, mô hình kinh doanh, phát triển thị trường quốc tế do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp thực hiện.

Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp