Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Sự kiện

SỰ KIỆN TECHFEST 2021| TỌA ĐÀM "PHÁ BĂNG"

TỌA ĐÀM ỨNG XỬ TRUYỀN THÔNG VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG & LỄ KÝ GHI NHỚ HỢP TÁC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG HƯỚNG ĐẾN HÌNH THÀNH MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA VỀ KNST

Xem chi tiết

Quy trình kết nối Mentor vs Mentee - Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp Toàn cầu (GMPV)

Chương trình GMPV là chương trình cố vấn 1:1 giữa chuyên gia người Việt Nam trên toàn cầu (mentor) với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn (mentee) để giúp các doanh nghiệp này hoàn thiện công nghệ, mô hình kinh doanh, phát triển thị trường quốc tế do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp thực hiện.

Xem chi tiết

Chương trình đào tạo chuyên sâu "Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội"

21 tháng 7 lúc 00:00 đến 5 tháng 8 lúc 12:59 "Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội" là chương trình đào tạo kiến thức chuyên môn sâu và trải nghiệm thực tế với thời lượng thực hành tương tác cao cùng với các chuyên gia và doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình giúp học viên phát triển tư duy, kỹ năng và thực hành kiến thức chuyên sâu và ứng dụng các công cụ khoa học về đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số 4.0.

Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp