Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Sự kiện

Chương trình đào tạo chuyên sâu "Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội"

21 tháng 7 lúc 00:00 đến 5 tháng 8 lúc 12:59 "Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội" là chương trình đào tạo kiến thức chuyên môn sâu và trải nghiệm thực tế với thời lượng thực hành tương tác cao cùng với các chuyên gia và doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình giúp học viên phát triển tư duy, kỹ năng và thực hành kiến thức chuyên sâu và ứng dụng các công cụ khoa học về đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số 4.0.

Xem chi tiết

Hội thảo “Thu hút nguồn lực từ tổ chức phát triển (INGO/ NGO) hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Với mục tiêu kết nối, thu hẹp khoảng cách giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và các Tổ chức phát triển (INGO/ NGO) cùng nhau hợp tác, gợi mở hướng phối hợp giữa doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và tổ chức phát triển (INGO/ NGO) tạo tác động mạnh mẽ. Văn phòng Đề án 844 (ISEV) phối hợp cùng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings); Công ty Cổ phần Truyền thông GTO (GTO MEDIA) và DQN tổ chức buổi Hội thảo “Thu hút nguồn lực từ tổ chức phát triển (INGO/ NGO) hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” vào ngày 23/12.

Xem chi tiết

Tọa đàm trực tuyến “Đổi mới sáng tạo toàn diện để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam”

Tọa đàm là sự kiện hậu TECHFEST được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Chủ đề tọa đàm là bước phát triển tiếp theo chủ đề kết nối cơ quan nhà nước - tập đoàn, doanh nghiệp - viện, trường học trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã thảo luận tại Diễn đàn cấp cao “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tại TECHFEST VIETNAM 2020 vừa qua. 

Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp