Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

TECHFEST 2015

Ngày hội khởi nghiệp công nghệ Việt Nam 2015 (TECHFEST) 2015 là một sự kiện quốc gia nằm trong khuôn khổ tuần lễ chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) và Trường Đại học Công nghệ lần đầu tiên tổ chức, diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 15 đến 17/5/2015.