Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Tòa đàm: Thực trạng Khởi nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số rào cản pháp lý cần tháo gỡ


Thực hiện Kế hoạch số 02 -KH/ĐTN ngày 22/2/201 về việc triển khai Đề tài cấp bộ "Nhận diện những rào cản pháp lý đối với hoạt động khởi nghiệp - Thực trạng và giải pháp khắc phục" do TS. Hồ Quang Huy, Ủy ban BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, giám đốc nhà xuất bản Bộ Tư Pháp, Bộ Tư pháp làm Chủ nhiệm đề tài, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công tác phía Nam Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp V-startup tổ chức Tọa đàm: Thực trạng khởi nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số rào cản pháp lý cần tháo gỡ nhằm mục đích Triển khai đề tài khoa học cấp Bộ.
 
Ban tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia cũng như các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp startup và các đại diện doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Tọa đàm.
 
Thời giạn: 8h15 Thứ Bảy ngày 06/07/2019
Địa điểm: Hội trường Cục công tác phía Nam,Bộ Tư pháp, số 200C Võ Văn Tần, p.5, q.3, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Các doanh nghiệp startup, đại diện doanh nghiệp và các nhà báo, phóng viên có mong muốn tham dự cũng như biết thêm các thông tin chi tiết về chương trình, xin hãy liên hệ trực tiếp Ms. Mai Hải Yến - Chuyên viên Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp thông qua:
- Số điện thoại: 0971866716
- Email: yenmh@moj.gov.vn
 


 

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp