Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

ToT4 – Training of Trainers mở khóa đào tạo dành cho các giảng viên

ToT4 – Training of Trainers là chương trình đào tạo giảng viên nguồn của Songhan incubator lần thứ 4 nay chính thức bắt đầu tuyển đơn trên TOÀN QUỐC.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà chọc trời, đám mây và ngoài trời

1. Cơ hội khi tham dự khóa đào tạo

 • Được tham gia miễn phí khóa học 5 ngày bằng TIẾNG ANH với giảng viên người Hà Lan và chuyên gia cao cấp trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.
 • Toàn bộ chương trình đào tạo do Songhan incubator kết hợp với tổ chức#PUM - Netherlands Senior Experts soạn thảo và đổi mới, cải tiến qua từng năm.
 • Được trả phí cho các khóa đào tạo, tư vấn cấp quốc gia và quốc tế khi tham gia các chương trình đào tạo về sau.
 • Được tạo điều kiện tham gia các hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
 • Cơ hội phát triển bản thân


2. Tiêu chí tuyển chọn

 • Có kinh nghiệm thực tế kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh, hoặc tham gia vị trí quản lý, cố vấn ngoài doanh nghiệp ít nhất 1 năm trở lên. 
 • Thái độ: Sáng tạo, linh hoạt, ham thích học hỏi cái mới, không ngại phản biện và có tư duy độc lập, cam kết tham gia đầy đủ chương trình.
 • Kinh nghiệm/ Kỹ năng giảng dạy
 • Quan tâm tới khởi nghiệp, đầu tư, có chuyên môn vững trong một lĩnh vực bất kỳ, ưu tiên du lịch, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 


3. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian đào tạo: 25/03/2019 đến 29/03/2019
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, các ứng viên xuất sắc ở nơi khác sẽ được BTC tài trợ tiền di chuyển.


4. Cách thức đăng ký

 • Gửi #CV TIẾNG VIỆT về email: si.buiquoc@songhan.vn 
 • Có thể gửi kèm 1 bản PowerPoint ngắn gọn (10-15 slides) về 1 chuyên đề bạn tâm đắc nhất (OPTIONAL)
 • Điện thoại: 0934 168 608
 • Hạn chót: Ngày 17/03/2019 

 

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp