Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Trung tâm Ứng dụng và thông tin KHCN - Sở KH&CN Phú Thọ

Trung tâm Ứng dụng và thông tin KHCN - Sở KH&CN Phú Thọ
Trung tâm Ứng dụng và thông tin KHCN trực thuộc sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ.

Năm thực hiện: 2020

Tên nhiệm vụ: Nâng cao năng lực, xây dựng mạng lưới, hỗ trợ hoạt động liên kết các tổ chức, cá nhân truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


Thông tin đơn vị: 
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHCN - SỞ KH&CN PHÚ THỌ
Đường Kim Đồng - Phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Website: http://sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn/
Email: banbientap.sokhcn@phutho.gov.vn
ĐT: 0210 3846343
Các đơn vị liên quan

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS)

Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh

Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (SiHub)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và quản lý V-Startup

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên