Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa
Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) là một trong những trường ĐH đầu tiên có vườn ươm doanh nghiệp công nghệ và nhận được sự hỗ trợ từ vốn ODA của Bỉ. Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT-TBI) được thành lập vào năm 2010 do Sở Khoa học công nghệ TP.HCM phối hợp với trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thực hiện. Với mục tiêu ươm tạo, lồng ấp những ý tưởng/doanh nghiệp công nghệ khả thi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và có khả năng thương mại hoá, đồng thời bồi dưỡng, đào tạo tăng cường năng lực quản lý cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài Vườn ươm, đào tạo khởi nghiệp, HCMUT-TBI là nhân tố thúc đẩy cho việc phát triển khoa học công nghệ ở TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.


Năm thực hiện nhiệm vụ: Năm 2019

Nhiệm vụ thực hiện: Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp ở trong và ngoài nước.  


Hoạt động triển khai:

Nội dung 1: Khảo sát nhu cầu hợp tác nghiên cứu phát triển, đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp trong và ngoài nước
Hoạt động 1: Tổ chức 01 hội thảo khoa học tại Tp. Hồ Chí Minh khảo sát nhu cầu hợp tác nghiên cứu phát triển, đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp trong và ngoài nước
Hoạt động 2: Xây dựng phương án kết nối; kết hợp đánh giá, lựa chọn 15 nhóm startups tiêu biểu và 30 doanh nghiệp, tập đoàn phù hợp tham gia Dự án
(Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)
Nội dung 2: Kết nối đầu tư, nghiên cứu phát triển, hỗ trợ phát triển thị trường giữa Doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp trong và ngoài nước
Hoạt động 3: Tổ chức 08 buổi tập huấn nâng cao năng lực cho các startup tham gia Dự án, quy mô 40 người/buổi
Hoạt động 4: Tổ chức 03 hội thảo tại Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các nhóm startup và kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước (Quy mô 200 người/ 2 buổi)
Hoạt động 5: Tổ chức Ngày hội kết nối khởi nghiệp (2 ngày)
Hoạt động 5.1: Tổ chức vòng ý tưởng (0.5 ngày)
Hoạt động 5.2: Tổ chức vòng thuyết trình (1.5 ngày)
Hoạt động 5.3: Tổ chức sự kiện bên lề: 01 buổi trình diễn, triển lãm công nghệ của các đội tham gia cuộc thi
Hoạt động 5.4: Kết nối thí điểm 05 nhóm startup nổi bật để giải quyết vấn đề của ít nhất 3 doanh nghiệp(Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)
Nội dung 3: Tư vấn hậu kết nối Hoạt động 6: Tổ chức 03 hội thảo để hỗ trợ hậu kết nối tại Tp. Hồ Chí Minh (quy mô 100 người/hội thảo)

Thông tin đơn vị
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 38-68-70-63

Các đơn vị liên quan

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet

Báo Công thương

Công ty CP Truyền thông Thiên Lộc

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp