Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Vietnam Venture Summit 2019

Vietnam Venture Summit 2019 là sự kiện đầu tiên dành cho các nhà Đầu tư khởi nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng, phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ, Golden Gate Ventures tổ chức.

Sự kiện quy tụ 100 quỹ đầu tư trong và ngoài nước đang quan tâm tới Việt Nam, trong đó có sự hiện diện của Softbank.

Sự kiện tổ chức vào 10/6/2019 tại Hà Nội và 12/6/2019 ở HCM.

Tìm hiểu thêm về sự kiện tại https://www.vietnamventuresummit.com/

Đây là sự kiện "Invitation Only", bạn vui lòng đăng ký tham dự tại link http://bit.ly/dkVVS19 đây để nhận đc thư mời tham gia sự kiện tại Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ đóng link đăng ký khi đủ 100 startups.

Bình luận Facebook

Bài viết liên quan

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp