Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)
Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (Vườn ươm) là đơn vị được thành lập với nhiệm vụ còn rất mới mẻ ở thời điểm đó: ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Trải qua 12 năm, Vườn ươm đã hỗ trợ ươm tạo những doanh nghiệp công nghệ mang thương hiệu Việt Nam, sản phẩm do chính chất xám của những con người Việt Nam, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước mang lại những giá trị thực sự thông qua hoạt động ươm tạo những sản phẩm công nghệ từ tài sản trí tuệ của người Việt Nam.

Với sứ mệnh của mình,  Vườn ươm Công nghệ cao thực sự là nơi thu hút và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, góp phần quan trọng vào quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, qua đó  góp phần phát triển tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng xã hội, Vườn ươm xác định tầm nhìn đến năm 2020, Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao phấn đấu trở thành một địa chỉ ươm tạo doanh nghiệp và thương mại hóa công nghệ cao phát triển mạnh mẽ và bền vững, trở thành một trong 10 vườn ươm doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về điều kiện ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trong 4 lĩnh vực công nghệ cao. 
 

Năm thực hiện nhiệm vụ: 2019

Nhiệm vụ thực hiện: Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp ở trong và ngoài nước.

Hoạt động triển khai:


Nội dung 1: Nghiên cứu xác định nhu cầu và phương thức kết nối các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, doanh nghiệp, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp ở trong, ngoài nước và các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST

Hoạt động 1:
Xây dựng bộ Tiêu chí để lựa chọn các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp và các dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia chương trình.(Tổ chức chủ trì tự thực hiện công việc này.)
Tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu xác định nhu cầu và phương thức kết nối các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp ở trong, ngoài nước và các dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 ngày, dự kiến 200 người tham gia)Hoạt động 2:
Nghiên cứu, xây dựng danh sách các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp trong, ngoài nước, doanh nghiệp và danh sách các dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST có khả năng tham gia kết nối. (Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)

Nội dung 2: Kết nối các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước
Hoạt động 1: Tổ chức các Hội thảo giới thiệu và kết nối nhu cầu về sản phẩm, giải pháp của các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp cho các dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
Hoạt động 2: Tổ chức lựa chọn các dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST phù hợp để cung cấp sản phẩm, giải pháp theo nhu cầu.
(Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)
Nội dung 3: Tổ chức tư vấn, đào tạo nhằm hỗ trợ hoạt động thương mại hóa sản phẩm cho các dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
Hoạt động 1: Hội thảo chuyên đề về sở hữu trí tuệ cho các dự án khởi nghiệp ĐMST
(Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)
Hoạt động 2: Tổ chức Hội thảo chuyên đề về hoàn thiện công nghệ/ sản phẩm cho các dự án khởi nghiệp ĐMST theo nhu cầu của các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp.
(Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)
Hoạt động 3: Tổ chức đào tạo, hội thảo về marketing và kỹ năng bán hàng theo phương thức B2B
Hoạt động 4: Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Khu Maker Innovation Space với các trang thiết bị, máy móc và đội ngũ chuyên gia để đạt tiêu chuẩn theo nhu cầu của các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp.
(Tổ chức chủ trì tự thực hiện hoạt động này.)
Nội dung 4: Tổ chức hội thảo công bố các sản phẩm, giải pháp, công bố các ký kết hợp tác, giao dịch thương mại với các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp. Hoạt động 1: Tổ chức hội thảo công bố các sản phẩm, giải pháp của các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST cho cộng đồng doanh nghiệp, công bố các ký kết hợp tác, giao dịch thương mại giữa các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST với các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nhân, chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội- nghề nghiệp, doanh nghiệp.
Báo cáo tổng kết đánh giá chương trình và đề xuất hướng phát triển.

Thông tin đơn vị:
VƯỜM ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO (SHTP-IC)
Khu K1-G3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3736 1086
Email: info@shtpic.org
Các đơn vị liên quan

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet

Báo Công thương

Công ty CP Truyền thông Thiên Lộc

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp