Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Cuộc thi VietChallenge 2020 chính thức phát động - Trong khuôn khổ Đề án 844

Recap VTV3 buổi Kick-off VietChallenge 2020 và Giới thiệu nền tảng dữ liệu start-up Jóng Ventures.
---
Ngay từ bây giờ, các đội startup tiềm năng có thể theo dõi thông tin chi tiết và form đăng ký tham gia chương trình qua website: https://vietchallenge.org/ hoặc http://jong.ventures/

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp