Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Cuộc thi VietChallenge 2020 chính thức phát động - Trong khuôn khổ Đề án 844

Recap VTV3 buổi Kick-off VietChallenge 2020 và Giới thiệu nền tảng dữ liệu start-up Jóng Ventures.
---
Ngay từ bây giờ, các đội startup tiềm năng có thể theo dõi thông tin chi tiết và form đăng ký tham gia chương trình qua website: https://vietchallenge.org/ hoặc http://jong.ventures/