Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Hướng dẫn đăng ký

Theo dõi thông báo kêu gọi đề xuất thực hiện nhiệm vụ trên kênh thông tin của Văn phòng Đề án 844 và nộp đề xuất theo mẫu.

Điều kiện: Tổ chức có đủ điều kiện tại khoản 2 mục II Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016

Điều kiện: Tổ chức nộp hồ sơ đúng hạn, đúng thể thức, đủ giấy tờ, đăng ký đúng nhiệm vụ có trong danh mục được phê duyệt

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Điều kiện: Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị ký hợp đồng theo hướng dẫn của VPCTQG.

Điều kiện: Tổ chức được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt kinh phí và hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của VPCTQG

Điều kiện: Tổ chức thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp