Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Các bài viết hướng dẫn

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844

28/02/2019 25 lượt xem

Để chuẩn bị cho các đơn vị nộp đề xuất nhiệm để làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844, Văn phòng Đề án 844 gửi đính kèm mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ để đơn vị sử dụng.
Xem chi tiết

THÔNG BÁO TIỆP NHẬN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN 844 THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

25/02/2019 0 lượt xem

Các nhiệm vụ được đề xuất sẽ là "đề bài" để các tổ chức xây dựng dự án hỗ trợ khởi nghiệp trong giai đoạn năm 2020 và nhận kinh phí từ Đề án 844.
Xem chi tiết

Hướng dẫn các đơn vị tham gia vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí

19/09/2018 456 lượt xem

Nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ trong vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí, thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 gửi tới các đơn vị tài liệu tham khảo và một số lưu ý, cụ thể như sau:
Xem chi tiết
123

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp