Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Mục tiêu của đề án 844

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” có mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp
Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhật, với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Kêu gọi nộp hồ sơ

Tham gia nhiệm vụ

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” kêu gọi nộp hồ sơ tham gia nhiệm vụ

Bước 1

Theo dõi thông báo tuyển chọn trên Website của Bộ KH&CN và nộp hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn trong thông báo

Điều kiện: Tổ chức có đủ điều kiện tại khoản 2 mục II Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016

Bước 2

Họp đánh giá thuyết minh

Điều kiện: Tổ chức nộp hồ sơ đúng hạn, đúng thể thức, đủ giấy tờ, đăng ký đúng nhiệm vụ có trong danh mục được phê duyệt

Bước 3

Họp thẩm định kinh phí

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Thư viện tài liệu

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” kêu gọi nộp hồ sơ tham gia nhiệm vụ
logo chan trang
Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào ngày 18/5/2016 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 402, Bộ Khoa Học & Công Nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3556 0621

Email: vanphongdean844@most.gov.vn

Fanpage: www.facebook.com/vanphongdean844/

Fanpage facebook