Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Văn bản quy phạm

Xem thêm

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 126 lượt xem 58 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 94 lượt xem 38 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 124 lượt xem 31 lượt tải về

Trung tâm khởi nghiệp quốc gia

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn

Xem thêm

Giới thiệu chung

Xem thêm

Giới thiệu về Đề án 844 và Văn phòng Đề án 844

11/12/2018 1.077 lượt xem 2 lượt tải về

Báo cáo nghiệm thu

Xem thêm

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp