Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Văn bản quy phạm

Xem thêm

Trung tâm khởi nghiệp quốc gia

Xem thêm

Tài liệu nghiên cứu

Xem thêm

Báo cáo đầu tư công nghệ Đông Nam Á năm 2019

12/02/2020 154 lượt xem 21 lượt tải về

Tài liệu hướng dẫn

Xem thêm

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 423 lượt xem 66 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 484 lượt xem 68 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 465 lượt xem 81 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 440 lượt xem 141 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 702 lượt xem 99 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 1.317 lượt xem 72 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 558 lượt xem 52 lượt tải về

Giới thiệu chung

Xem thêm

Giới thiệu về Đề án 844 và Văn phòng Đề án 844

11/12/2018 1.196 lượt xem 95 lượt tải về

Báo cáo nghiệm thu

Xem thêm

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp