Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Giới thiệu chung

Xem thêm

Văn bản quy phạm

Xem thêm

Tài liệu nghiên cứu

Xem thêm

Chuyên gia/cố vấn/huấn luyện viên

Xem thêm

Chuyên gia cố vấn/huấn luyện viên

15/07/2020 1.162 lượt xem 52 lượt tải về

Tài liệu hướng dẫn

Xem thêm

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 1.192 lượt xem 249 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 1.273 lượt xem 237 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 908 lượt xem 214 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 1.186 lượt xem 484 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 1.076 lượt xem 258 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 3.668 lượt xem 1.125 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 994 lượt xem 238 lượt tải về

Báo cáo nghiệm thu

Xem thêm

Trung tâm khởi nghiệp quốc gia

Xem thêm