Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Giới thiệu chung

Xem thêm

Văn bản quy phạm

Xem thêm

Tài liệu nghiên cứu

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn

Xem thêm

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 843 lượt xem 173 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 854 lượt xem 169 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 670 lượt xem 148 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 830 lượt xem 345 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 855 lượt xem 185 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 2.674 lượt xem 689 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 774 lượt xem 168 lượt tải về

Chuyên gia/cố vấn/huấn luyện viên

Xem thêm

Chuyên gia cố vấn/huấn luyện viên

15/07/2020 79 lượt xem 1 lượt tải về

Báo cáo nghiệm thu

Xem thêm

Trung tâm khởi nghiệp quốc gia

Xem thêm

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp