Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Kết quả

Xem thêm

Danh sách các đơn vị được nhận Đề án 844

Công ty Cổ phần Phát triển UP

Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – BSSC

Báo khoa học và phát triển

Viện KHCN xây dựng

Cách thức tham gia

Điều kiện: Tổ chức có đủ điều kiện tại khoản 2 mục II Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016

Điều kiện: Tổ chức nộp hồ sơ đúng hạn, đúng thể thức, đủ giấy tờ, đăng ký đúng nhiệm vụ có trong danh mục được phê duyệt

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Điều kiện: Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị ký hợp đồng theo hướng dẫn của VPCTQG.

Điều kiện: Tổ chức được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt kinh phí và hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của VPCTQG

Điều kiện: Tổ chức thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp