Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Danh mục nhiệm vụ được hỗ trợ tài chính

Bản danh mục nhiệm vụ

Xem thêm

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ

Xem thêm

Danh sách các đơn vị được nhận Đề án 844

Trung tâm Ứng dụng và thông tin KHCN - Sở KH&CN Phú Thọ

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS)

Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trung tâm Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Lê Minh

Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung

Cơ hội khi tham gia nhiệm vụ

Nhận hỗ trợ một phần kinh phí từ 500 triệu đến 2 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ HST KNĐMST

Bước 2: Kiến nghị

Có cơ hội để kiến nghị các vấn đề khó khăn từ thực tiễn triển khai, đề xuất các giải pháp tới Lãnh dạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Bước 3: Đóng góp

Đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Bước 4: Tham gia HST

Có cơ hội để liên kết, kết nối với các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế.

Nếu nhận được Đề án 844 thông qua các hoạt động, tổ chức sẽ nhận được hỗ trợ không chỉ về tài lực mà còn là nhân lực, đặc biệt là được giới thiệu tới mạng lưới chuyên gia về khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Triển khai Đề án 844 tại địa phương

Hướng dẫn đăng ký

Theo dõi thông báo kêu gọi đề xuất thực hiện nhiệm vụ trên kênh thông tin của Văn phòng Đề án 844 và nộp đề xuất theo mẫu.

Điều kiện: Tổ chức có đủ điều kiện tại khoản 2 mục II Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016

Điều kiện: Tổ chức nộp hồ sơ đúng hạn, đúng thể thức, đủ giấy tờ, đăng ký đúng nhiệm vụ có trong danh mục được phê duyệt

Điều kiện: Tổ chức được hội đồng đánh giá thuyết minh kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của hội đồng

Điều kiện: Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ chuẩn bị ký hợp đồng theo hướng dẫn của VPCTQG.

Điều kiện: Tổ chức được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt kinh phí và hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của VPCTQG

Điều kiện: Tổ chức thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp