Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Bước 7:Triển khai các nội dung, hoạt động, tạm ứng kinh phí, thanh quyết toán theo kế hoạch đã ký

Đơn vị/tổ chức sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt kinh phí và hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của VPCTQG. Trong quá trình triển khai, đơn vị/tổ chức chủ trì sẽ tạm ứng kinh phí và sẽ được Bộ KH&CN thanh quyết toán theo kế hoạch đã đăng ký.

Trách nhiệm của 
đơn vị/tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
Xây dựng và triển khai các nội dung đã được phê duyệt và theo hợp đồng được ký kết; chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; đề xuất với đơn vị quản lý kinh phí các vấn đề phát sinh cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Phối hợp với đơn vị quản lý nhiệm vụ, đơn vị quản lý kinh phí và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 theo mục tiêu, nội dung và tiến độ đã đề ra.
Kiến nghị bằng văn bản với đơn vị quản lý kinh phí trong trường hợp cần điều chỉnh mục tiêu, nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, hàng năm, sơ kết, tổng kết), báo cáo đột xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 844 và báo cáo quyết toán kinh phí với đơn vị quản lý kinh phí.
Định kỳ hàng tháng cập nhật, đôn đốc việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ vào hệ thống thông tin quản lý, phân tích cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng (isev.vn; startup.gov.vn;..).


1. Một số lưu ý giúp đơn vị đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia năm 2020 hiệu quả
2. 10 lỗi sai cơ bản trong hồ sơ đăng ký nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia năm 2019
3. Các câu hỏi thường gặp khi tham gia Đề án 844
4. Hướng dẫn các đơn vị tham gia vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí
5. Các loại hình nhiệm vụ hàng năm, định kì thuộc Đề án 844
6. Đối tượng, hình thức, thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844
7. Quy trình tuyển chọn khi đăng ký tham gia Đề án 844 năm 2020
8. Điều kiện, tiêu chí đánh giá Thuyết minh nhiệm vụ tham gia Đề án 844

Xem thêm các bài hướng dẫn tại đây!
--
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Đợt II), thông tin chi tiết tại đây (Hạn nộp hồ sơ đăng ký: 17h00 ngày 29/11/2019)
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp