Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Tài liệu hướng dẫn

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 725 lượt xem 130 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 725 lượt xem 130 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 605 lượt xem 122 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 611 lượt xem 233 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 791 lượt xem 157 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 1.913 lượt xem 336 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 682 lượt xem 133 lượt tải về

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp