Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Tài liệu hướng dẫn

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 423 lượt xem 66 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 484 lượt xem 68 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 466 lượt xem 81 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 440 lượt xem 141 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 702 lượt xem 99 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 1.318 lượt xem 72 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 558 lượt xem 52 lượt tải về

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp