Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Tài liệu hướng dẫn

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 1.298 lượt xem 310 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 1.517 lượt xem 303 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 988 lượt xem 268 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 1.456 lượt xem 628 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 1.160 lượt xem 312 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 4.921 lượt xem 1.701 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 1.095 lượt xem 296 lượt tải về

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp