Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Tài liệu hướng dẫn

Mẫu C2.1a-TMHT

30/10/2019 1.192 lượt xem 249 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán

30/10/2019 1.273 lượt xem 237 lượt tải về

Danh sách tài liệu

30/10/2019 908 lượt xem 214 lượt tải về

Mẫu B1-4-LLCN Lý lịch khoa học

30/10/2019 1.186 lượt xem 484 lượt tải về

Căn cứ xây dựng dự toán (theo thông tư 45/2019/TT-BTC)

31/08/2019 1.076 lượt xem 258 lượt tải về

Mẫu lý lịch khoa học (Mẫu B1-4-LLCN)

31/08/2019 3.668 lượt xem 1.125 lượt tải về

Mẫu phiếu Đề xuất nhiệm vụ (Mẫu C1.1-PĐX)

28/02/2019 994 lượt xem 238 lượt tải về