Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Giới thiệu chung

Theo thống kê của Tạp chí Echelon (Singapore), Việt Nam hiện có khoảng 3.000 DN khởi nghiệp ĐMST. Con số này tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính vào năm 2015 (khoảng 1.800 DN). Có thể nói, những hoạt động tích cực và hiệu quả của việc đổi mới cơ chế và chính sách phát triển đang góp phần giúp hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 đã ghi dấu lần đầu tiên Việt Nam có một Đề án quốc gia về khởi nghiệp ĐMST. Với những hoạt động bài bản, phong phú, đề án đã và đang cho thấy giá trị và sức lan tỏa của chính sách.
 
Đến năm 2025, Đề án có mục tiêu:

HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
- Nâng cao năng lực, cung cấp dịch vụ cho startup thông qua các tổ chức hỗ trợ.
- Hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động liên kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các vùng, trong nước và quốc tế.
- Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
 

PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI ÁN 844

Để thực hiện Đề án 844, các Bộ, ngành, địa phương có thể chỉ định cơ quan đầu mối để tham mưu cho Bộ trưởng/Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện Đề án. Việc triển khai Đề án được xây dựng và thực hiện theo các hướng tiếp cận chính như:
  • Sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp lớn trên địa bàn;
  • Tiếp cận đa ngành trong đó ưu tiên các ngành thuộc lợi thế cạnh tranh của địa phương và xác định được thị trường lớn (ví dụ: CNTT, du lịch, nông nghiệp…);
  • Tiếp cận tổng hợp: dựa trên các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình hiện có.

CÁCH THỨC THAM GIA ĐỀ ÁN 844
Các tổ chức, đơn vị tham gia Đề án 844 thông qua:
  • Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Đào tạo, ươm tạo cho các đối tượng hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Truyền thông và liên kết các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 

Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tuyển chọn các doanh nghiệp khởi nghiệp điển hình nhận hỗ trợ tài chính (dự kiến triển khai từ năm 2020).
 

VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844

Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đề án), do Trưởng Ban Điều hành Đề án trực tiếp chỉ đạo, thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện Đề án.
Văn phòng Đề án 844 có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn chuyên môn và xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án, trong đó hoạt động trọng tâm là: 
 
- Quản lý nhiệm vụ thuộc Đề án 844: kêu gọi đề xuất danh mục nhiệm vụ hàng năm, định kỳ; tham gia hoạt động tuyển chọn, hướng dẫn đơn vị tham gia Đề án 844; giám sát và đánh giá khối lượng việc thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 của các đơn vị.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ sinh thái khởi nghiệp và cung cấp thông tin cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
- Xây dựng báo cáo về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST
- Liên kết kết nối quốc tế cho khởi nghiệp ĐMST
- Truyền thông hướng dẫn địa phương thực hiện Đề án 844
- Nghiên cứu và tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp


SỨ MỆNH

Thúc đẩy phát triển văn hóa Khởi nghiệp ĐMST và liên kết các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam 

Sứ mệnh quan trọng nhất của Văn phòng Đề án 844 là phát triển văn hóa Khởi nghiệp ĐMST và liên kết các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam thông qua tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia - TECHFEST VIETNAM và điều phối việc thực hiện các hoạt động, chương trình của các tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844.

Với thực tế đã có nhiều startup Việt gọi vốn thành công từ nhà đầu tư nước ngoài nhưng cũng không ít startup không tìm kiếm được nguồn lực cho ý tưởng sáng tạo của mình, đó là lý do “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” - Techfest Vietnam ra đời để tăng cường kết nối cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong nước với nhà đầu tư quốc tế. Techfest Vietnam 2018 là hoạt động đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tham vấn chính sách về đổi mới sáng tạo, tôn vinh doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức có đóng góp tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp… Techfest Vietnam 2018 đã thu hút gần 5.500 lượt người tham dự, hơn 160 cuộc kết nối đầu tư được thực hiện; 250 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia trình diễn, trưng bày sản phẩm của mình; hơn 600 doanh nghiệp tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

 

Bên cạnh đó, trong những năm qua, Văn phòng Đề án 844 đã tuyển chọn và hướng dẫn các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp như Đại học Quốc gia Hà Nội; Vietnam Silicon Valley Accelerator; Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội (BK-Holdings), Công ty cổ phần phát triển UP (UP); Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC), v.v. thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án, đem lại những kết quả về đào tạo, liên kết, truyền thông phục vụ có hiệu quả cho hệ sinh thái.


Thúc đẩy hợp tác quốc tế cho khởi nghiệp ĐMST

 

Hõ trợ xây dựng cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp
 

Theo ông Phạm Dũng Nam, hành lang pháp lý đã thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tạo lập môi trường thể chế chính sách thuận lợi phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với việc xây dựng và ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định tổ chức quản lý Đề án 844; phối hợp tham gia xây dựng nội dung về khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 38/2018/NĐ-CP đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia xây dựng nội dung về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước tại Công văn số 666/BKHCN-PTTTDN ngày 19/3/2018;... 
 

BAN ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844

- Ông Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844
- Bà Phan Hoàng Lan - Thành viên Ban điều hành Đề án 844
- Ông Từ Minh Hiệu - Thành viên Ban điều hành Đề án 844
- Ông Nguyễn Việt An - Thành viên Ban điều hành Đề án 844


LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844
Phòng 402, Bộ Khoa Học & Công Nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 024 355.606.21
vanphongdean844@most.gov.vn
www.facebook.com/vanphongdean844/
http://dean844.most.gov.vn/

Văn phòng đề án

Văn phòng đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Mời các bạn hãy truy cập vào van phòng đền án của chúng tôi!
Văn phòng đề án