Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ

Danh sách các đơn vị được nhận Đề án 844

Công ty TNHH Phần mềm Bút chì màu (Color Pencils)

Trường Đại học Vinh

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub)