Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Danh sách đơn vị được nhận hỗ trợ

Danh sách các đơn vị được nhận Đề án 844

Công ty cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM)

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS)

Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES)