Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Tin mới

Xem thêm

Kết quả khảo sát dự án/ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cung cấp giải pháp công nghệ liên quan đại dịch Covid-19

02/04/2020 77 lượt xem

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 có thêm nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Văn phòng “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện khảo sát và rà soát với kết quả có hơn 45 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cung cấp giải pháp công nghệ trực tiếp tuyến đầu dịch bệnh, giúp giải quyết vấn đề cho nhóm cộng đồng đang cách ly, hay hỗ trợ nhóm chịu ảnh hưởng gián tiếp (khảo sát từ ngày 25/03/2020 đến 02/04/2020).

Sự kiện

Xem thêm

Tuyển dụng

Xem thêm

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dự án năm 2019

03/05/2019 470 lượt xem

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có mục tiêu tạo dựng môi trường tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (KNST) Việt Nam. Văn phòng Đề án 844 là đơn vị thiết kế nội dung, hoạt động và điều phối việc triển khai Đề án trong phạm vi cả nước. Văn phòng hiện đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực, kinh nghiệm phụ trách phát triển các nền tảng trực tuyến hỗ trợ cho doanh nghiệp KNST Việt Nam.
Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp